U kunt een aanzienlijke korting op uw licentiefactuur krijgen


In deze nog steeds economisch moeilijke tijd wil ik u graag wijzen op de mogelijkheid om een aanzienlijke korting te ontvangen op de kosten van de gebruikslicentie voor WeightManager.

Als u een collega-ondernemer weet die wellicht voordeel zou kunnen hebben bij het gebruik van WeightManager, en u weet deze te interesseren voor WeightManager, geeft u deze dan aan ons door.
Wij gaan deze ondernemer dan benaderen met uw naam als referentie van een tevreden gebruiker van onze software. Indien wij deze ondernemer als nieuwe klant mogen verwelkomen,
gaan wij de licentie-opbrengst van de nieuwe klant van het eerste jaar met u delen in de vorm van korting op uw eerstvolgende factuur.

Aannemende dat u de voordelen en de mogelijkheden van WeightManager als geen ander kent, is vaak een korte toelichting voldoende om een nieuwe gebruiker echt te overtuigen.

Met bovenstaande aanpak hoop ik een win-win situatie voor onze beide bedrijven te bereiken, en ik zie uw reactie daarom met belangstelling tegemoet.

Om onze service en kwaliteit te kunnen blijven verbeteren en voorop te blijven lopen met de nieuwste technieken en ontwikkelingen, streven wij ernaar om onze klantenkring verder uit te breiden. Uw steun is daarbij onontbeerlijk.

Wij bedanken u als u op deze wijze ambassadeur wilt worden van ons product.

De voorwaarden voor deze actie worden hieronder genoemd.

Met vriendelijke groet,

Jan Lenstra

Actievoorwaarden:

  1. Een nieuwe klant kan maar n keer worden aangemeld.
    Als u een klant aanmeldt die al door een andere ondernemer is aangemeld, krijgt de ondernemer die de nieuwe klant het eerste heeft aangemeld de beloning. Wij zullen u dan informeren welke ondernemer de nieuwe klant heeft aangemeld, zodat dit controleerbaar is.

  2. Uw beloning bedraagt een korting op uw factuur van 50% van de eerste licentie-kosten van de nieuwe klant. Meldt u ng een nieuwe klant aan die daadwerkelijk met WeightManager gaat werken, dan krijgt u opnieuw 50% van zijn eerste licentie-kosten.
    Voorbeeld: Als u een nieuwe klant aanbrengt met 2 weegschalen en b.v. de optie facturering, betaalt deze klant een jaarlijkse licentie van 397,-. U ontvangt dan een korting van 198,50.

  3. Indien u meer korting van ons tegoed hebt dan de hoogte van uw eerstvolgende factuur, zullen wij het overschot aan u uitbetalen.

  4. Uw beloning wordt pas verrekend met uw eerstvolgende jaarlicentie-factuur als de nieuwe klant daadwerkelijk heeft betaald.

  5. Indien u uw factuur reeds heeft betaald, zullen wij de korting verrekenen met uw volgende licentie-factuur.

  6. Wij verzoeken u de contactgegevens van nieuwe klanten per email aan ons door te geven op info@lensinfo.nl, f per post aan ons adres of per fax naar ons faxnummer.

--/--